PATENTY
I LICENCJE
MOTOROWODNE

STERNIK MOTOROWODNY

 • prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń
 • prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej
 • osoby w wieku poniżej 16. roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW

Warunki uzyskania patentu:
 • ukończenie 14 roku życia
 • zdanie egzaminu

MOTOROWODNY STERNIK MORSKI

 • prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
 • prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 18m po wodach morskich

Warunki uzyskania patentu:
 • ukończenie 18 roku życia
 • zaświadczenie o odbyciu stażu morskiego – 200 godzin żeglugi w co najmniej 2 rejsach
 • zdanie egzaminu

KAPITAN MOTOROWODNY

 • prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych i morskich bez ograniczeń

Warunki uzyskania patentu:
 • posiadanie patentu morskiego sternika motorowodnego
 • odbycie co najmniej sześciu rejsów pełnomorskich, w czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, po uzyskaniu stopnia jachtowego sternika morskiego, w tym:
  • co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenie jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5m
  • co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej 2 portów pływowych
  • co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na statku o długości całkowitej powyżej 20 m

MECHANIK MOTOROWODNY

 • pełnienie funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowych.

Warunki uzyskania patentu:
 • Posiadanie patentu potwierdzającego kwalifikacje do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych
 • zaliczony staż w wymiarze co najmniej 400 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147,2 kW, w tym co najmniej 100 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 441 kW
 • zdanie egzaminu na stopień mechanika motorowodnego

LICENCJA NA HOLOWANIE NARCIARZA LUB INNYCH OBIEKTÓW PŁYWAJĄCYCH

 • uprawnie do turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu narciarza wodnego
 • uprawnie do turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych

Warunki uzyskania patentu:
 • ukończony 18 rok życia
 • posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego
 • zdanie egzaminu na licencję na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających

LICENCJA NA HOLOWANIE STATKÓW POWIETRZNYCH

 • uprawnianie turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu statków powietrznych

Warunki uzyskania patentu:
 • ukończony 18 rok życia
 • posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego
 • zdanie egzaminu na licencję na holowanie statków powietrznych