HISTORIA
KLUBU

Pomysł założenia klubu powstał w 1991 roku. Na pierwszym wstępnym zebraniu zrodziła się koncepcja, aby klub miał siedzibę na obiekcie pływającym – zaproponowano, żeby znaleźć i zakupić barkę. Sprawą tą zajął się kolega Zbigniew Majta. Zebranie założycielskie odbyło się w siedzibie LOK na ulicy Pomorskiej. W zebraniu uczestniczyli: Teresa Nowak, Elżbieta Marszałek, Alicja Kozak, Leszek Stachura, Zbigniew Majta, Roman Bielec, Piotr Różanecki, Andrzej Wanat, Andrzej Marzec.Podjęto ostateczną decyzję o założeniu klubu żeglarskiego i zakupie barki na przetargu. Uczestnicy złożyli się na wadium po 40 tys. złotych. W dniu 19 .11.1992 r. drogą przetargu zakupiono barkę „Olesia” za kwotę 7200 tys. zł. W imieniu klubu w przetargu uczestniczyli: Alicja Kozak, Andrzej Marzec i Leszek Stachura. Podczas kolejnego zebrania w dniu 25.11.1992 r. ustalono nazwę klubu na Krakowskie Bractwo Wodne „Retman”, zredagowano statut, zbierano pieniądze na nową siedzibę klubu, z którą zapłacono w dniu 26.11.1992 r. W grudniu 1992 roku złożono podanie do sądu o zarejestrowanie klubu. Oficjalnie klub został wpisany do rejestru stowarzyszeń 15.02.1993 r. pod numerem 908. Do rejestracji w sądzie powołano tymczasowy zarząd klubu: Teresa Nowak, Alicja Kozak, Andrzej Marzec, Andrzej Wanat. Pierwsze Walne Zgromadzenie członków odbyło się w siedzibie jachtklubu LOK przy ulicy Pomorskiej. Uczestniczyli członkowie założyciele: Teresa Nowak, Alicka Kozak, Elżbieta Marszałek, Marta Płoskonka, Leszek Stachura, Leszek Turek, Piotr Różanecki, Roman Bielec, Andrzej Marzec, Zbigniew Majta, Ryszard Majta, Jerzy Bugaj, Krzysztof Urbanik, Robert Wątek, Józef Ropka, Andrzej Wanat, Tadeusz Bezwiński. Ukonstytuowały się pierwsze władze klubu w składzie:ZARZĄD:
  • Komandor: Leszek Stachura
  • V-ce Komandor: Teresa Nowak
  • Skarbnik: Elżbieta Marszałek
  • Bosman: Andrzej Wanat

KOMISJA REWIZYJNA:
  • Przewodniczący: Tadeusz Bezwiński
  • Członkowie: Józef Ropka, Roman Bielec

KOMISJA DYSCYPLINARNA:
  • Przewodniczący: Marta Płoskonka
  • Członkowie: Ryszard Majta, Piotr Różanecki

Do zarejestrowania klubu w Krakowskim Okręgowym Związku Żeglarskim oddelegowano Teresę Nowak i Andrzeja Marca. Klub został przyjęty w poczet klubów zrzeszonych w KOZŻ 28 kwietnia 1993 roku. Barkę przyholowano ze Stoczni Krakowskiej do Żeglugi Krakowskiej, której właścicielem jest Pan Artur Kierczyński. Dzięki jego uprzejmości, prowadząc remont i adaptację barki na siedzibę klubu, mogliśmy korzystać z nabrzeża i zaplecza technicznego.Od 1995 roku klub rozpoczął szkolenia żeglarskie, korzystając z pożyczonych od kolegi Krzysztofa Janasa łódek, oraz z pierwszej zakupionej łodzi klasy omega. Zainspirowani pomysłem kolegi Zbigniewa Majty, dzięki jego pomocy otrzymaliśmy zezwolenie na zacumowanie barki obok Komisariatu Policji Wodnej w Dębnikach. Po uprzednim przygotowaniu nowego miejsca postoju, w dniu 9 sierpnia 1999 roku przeholowano barkę. W akcji brali udział: Andrzej Marzec, Teresa Nowak, Grażyna Novak, Krzysztof Janas i Piotr Różanecki. Zaraz po zmianie miejsca postoju, klub został zarejestrowany w Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego i rozpoczął szkolenia motorowodne, korzystając z motorówki Krzysztofa Janasa.