PATENTY
ŻEGLARSKIE

ŻEGLARZ JACHTOWY

 • prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń
 • prowadzenie jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej

Warunki uzyskania patentu:
 • ukończenie 14 roku życia
 • zdanie egzaminu

JACHTOWY STERNIK MORSKI

 • prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń
 • prowadzenie jachtów żaglowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Warunki uzyskania patentu:
 • ukończenie 18 roku życia
 • zaświadczenie o odbyciu stażu morskiego – 200 godzin żeglugi w co najmniej 2 rejsach
 • zdanie egzaminu

KAPITAN JACHTOWY

 • prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i morskich bez ograniczeń.

Warunki uzyskania patentu:
 • posiadanie patentu jachtowego sternika morskiego
 • odbycie co najmniej sześciu rejsów pełnomorskich, w czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, po uzyskaniu stopnia jachtowego sternika morskiego, w tym:
  • co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenie jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5m
  • co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej 2 portów pływowych
  • co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na statku o długości całkowitej powyżej 20 m