PRZEGLĄDY
REJESTRACYJNE

PRZEGLĄDY I REJESTRACJE ŁODZI


W klubie KBW Retman funkcjonuje inspektor Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.
Można u nas wykonać przegląd i rejestrację łodzi motorowej.
Kontakt:
inspektor PZMWiNW Andrzej Marzec
tel. 606659922